มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
ขอเชิญทำบุญบริจาคซื้อข้าวสาร เนื่องในงานประเพณีทิ้งกระจาดประจำปี 2565
"ทำบุญให้ผู้ล่วงลับ ทำทานให้ผู้ยากไร้"
ระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม - 24 สิงหาคม 2565
華僑報德善堂敬請眾善信參加二五六五年度盂蘭勝會渡陰濟陽捐款購成套白米
自二佛曆二五六五年七月八日至八月廿四日敬請眾善信捐獻施孤物品กำหนดแจกเครื่องอุปโภค-บริโภค (อาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19)

日期分發程序 (有可能轉變)因受新冠肺炎病毒疫情影響

1 สิงหาคม 2565 ณ สุสานมูลนิธิ ฯ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

六五年八月一日 華僑報德善堂 龍仔厝萬標縣龍山墓苑

8 สิงหาคม 2565 ณ คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว สาขาโคราช

六五年八月八日 華僑中醫院呵叻分院 盂蘭勝會

16 สิงหาคม 2565 ณ คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว สาขาศรีราชา

六五年八月十六日 華僑中醫院是拉差分院 盂蘭勝會

25 สิงหาคม 2565 ณ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย

六五年八月 華僑報德善堂 拋拍猜