มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
ขอเชิญทำบุญบริจาคซื้อข้าวสาร เนื่องในงานประเพณีทิ้งกระจาดประจำปี พ.ศ. 2566
"ทำบุญให้ผู้ล่วงลับ ทำทานให้ผู้ยากไร้"
ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม - 11 กันยายน พ.ศ. 2566
華僑報德善堂敬請眾善信參加二五六六年度盂蘭勝會渡陰濟陽捐款購成套白米
自二佛曆二五六六年七月八廿四日至九月十一日敬請眾善信捐獻施孤物品กำหนดแจกเครื่องอุปโภคบริโภค

日期分發程序

19 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ สุสานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

佛曆二五六六年八月十九日華僑報德善堂 龍仔厝萬標縣龍山墓苑

24 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว สาขาโคราช จังหวัดนครราชสีมา

佛曆二五六六年八月廿四日華僑中醫院呵叻分院 盂蘭勝會

1 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว สาขาศรีราชา จังหวัดชลบุรี

佛曆二五六六年九月一日華僑中醫院是拉差分院 盂蘭勝會

12 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

佛曆二五六六年九月十二日 華僑報德善堂 拋拍猜